خانه ⁄ استخدامی مهام

استخدامی مهام

مرکز پرستاری مهام در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود تعدادی خانم جهت نگهداری از سالمندان و بیماران استخدام نماید، لطفا در صورتی که مایل به همکاری با مرکز پرستاری نیک سیرتان مهام هستید با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:

44422555 – 44409298